محصول به سبد خرید اضافه شد
0
ریاضیو| وارد شوید

فیلم های تدریس ریاضی نهم

حل تمرین

صفحات 51 و 52 کتاب درسی

تشابه

صفحات 53 تا 57 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 57 و 58 کتاب درسی

توان صحیح

صفحات 60 تا 63 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 63 و 64 کتاب درسی

نماد علمی

صفحات 65 و 66 کتاب درسی

ریشه گیری

صفحات 68 تا 71 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 71 و 72 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 76 و 77 کتاب درسی

عبارتهای جبری

صفحات 79 تا 81کتاب درسی

اتحادهای جبری

صفحات 81 تا 84 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 93 و 94 کتاب درسی

رابطه خطی و معادله خط

صفحات 96 تا 96 کتاب درسی

چند تمرین – رسم خط به کمک شیب و عرض از مبدا

حل تمرین

صفحات 100 و 101 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 106 و 107 کتاب درسی

حل تمرین

صفحهٔ ۱۱۲ کتاب درسی

ساده کردن عبارات مرکب

صفحات 121 تا 123

تقسیم چند جمله ای ها

صفحات 126 تا 129

رفتن به بالای صفحه

کلیه حقوق این سایت متعلق به ریاضیو میباشد. کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.