محصول به سبد خرید اضافه شد
0
ریاضیو| وارد شوید

فیلم ریاضی نهم

حل تمرین

صفحات 51 و 52 کتاب درسی

تشابه

صفحات 53 تا 57 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 57 و 58 کتاب درسی

توان صحیح

صفحات 60 تا 63 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 63 و 64 کتاب درسی

نماد علمی

صفحات 65 و 66 کتاب درسی

ریشه گیری

صفحات 68 تا 71 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 71 و 72 کتاب درسی

جمع و تفریق رادیکالها

صفحات 73 تا 76 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 76 و 77 کتاب درسی

عبارتهای جبری

صفحات 79 تا 81 کتاب درسی

اتحادهای جبری

صفحات 81 تا 84 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 93 و 94 کتاب درسی

رابطه خطی و معادلۀ خط

درس1 فصل6

صفحات 96 تا 98 کتاب درسی

حل تمرین

صفحات 100 و 101 کتاب درسی

رفتن به بالای صفحه

کلیه حقوق این سایت متعلق به ریاضیو میباشد. کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.